Predsoblje ARIA

Opis

Detalji proizvoda

Predsoblje je izradjeno od univera debljine 18mm.
Moguće je da se izradi u jednom dekoru, u kombinaciji dva drvna dekora

Sastoji se iz 5 delova
1. Arija ogledalo – dimenzije 40*100*36cm , dimenzija ogledala 30*85 cm
2. Arija 1K vertikala – dimenzije 50*190*40 cm
3. Arija komoda 1K1F – dimenzije 40*90*40 cm
4. Arija čiviluk – dimenzije 70*120*18 cm
5. Arija komoda 2K – dimenzije 70*60*40 cm